Maligayang pagdating sa

HSES EAGLES

Tayo ay:

E sa kapaligiran

Isang ware

G lobal

L eaders

E lumiwanag

S cholars

Bird Silhouettes
HSES Bell Schedule_edited.jpg

Ang lahat ng mga mag-aaral ay kinakailangang dumalo ng limang araw sa isang linggong tagubilin mula 8:20 AM -2: 40PM​

NYC DOE COVID-19  Pagsisiyasat sa Kalusugan

Lahat ng mga empleyado ng DOE, mag-aaral, pamilya, at bisita na naghahangad na pumasok sa mga gusali ng DOE ay dapat kumpletuhin ang isang pagsusuri sa kalusugan bago pumasok sa mga pasilidad ng DOE. Ang pagsusuri sa kalusugan na ito ay dapat na nakumpleto sa bawat araw ng pagdating at ang mga resulta ay mai-reset sa hatinggabi ng bawat araw. Sa pagpasok sa pasilidad ay hihilingin sa iyo na ibigay ang mga resulta ng iyong pag-screen alinman sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong telepono o isang printout ng mga resulta.

330px-NYC_DOE_Logo.png

In-Person Bell Iskedyul SY 21-22

Seal of Approval
Seal of Approval

press to zoom
Main Enterance
Main Enterance

press to zoom
Butterfly
Butterfly

press to zoom