Mga Kalendaryo sa Pagsusulit sa NYC Akademiko at NYS Regents

Ito ang kalendaryo ng taon ng paaralan ng 2021-22 para sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa K – 12 NYCDOE. Kung ang iyong anak ay pumapasok sa isang pribado, parochial, o charter school, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan ng iyong anak para sa impormasyon tungkol sa kanilang kalendaryo. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod na paalala:

  • Nobyembre 2, Araw ng Halalan, ay magiging isang ganap na malayo, hindi magkakasabay na araw ng pagtuturo para sa lahat ng mga mag-aaral.

  •   Sa "Mga araw ng Niyebe" o mga araw kung kailan ang mga gusali ng paaralan ay sarado dahil sa isang emerhensiya, lahat ng mga mag-aaral at pamilya ay dapat magplano sa pakikilahok sa malayuang pag-aaral.

  • Ang mga petsa ng pagpupulong ng magulang at guro ay ang mga default sa buong lungsod; ang mga indibidwal na mga petsa ng paaralan ay maaaring magkakaiba sa mga nasa ibaba. Makikipagtulungan sa iyo ang guro ng iyong anak upang maiiskedyul ang iyong kumperensya.

2021-2022 NYC DOE Kalendaryo

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j

Ang NYS Regents Exam Final Dates 2022