top of page
Black Computer

Mga Papel sa Paggawa ng Mag-aaral

Paano makukuha ang iyong mga nagtatrabaho papel bawat karapat-dapat sa grade 

 • Ang mga mag-aaral na edad 14-15 ay maaaring makakuha ng mga asul na papel na nagtatrabaho.

 • Ang mga mag-aaral na edad 16-17 ay maaaring makakuha ng mga berdeng nagtatrabaho na papel.

 • Upang mag-apply para sa mga nagtatrabaho papel:

  • Dapat kumpletuhin ng mga mag-aaral ang nangungunang bahagi ng form ng aplikasyon (ang mga kopya ng papel ay nasa paaralan, o i-email ang aming Coordinator ng Magulang, Jeremy Feliciano  upang makakuha ng isang kopya ng form na na-email sa iyo). 

  • Maaari mo ring ma-access ang form sa PDF sa pamamagitan ng NYS website  dito na !  

  • Nagpadala ang mga mag-aaral ng kumpletong form ng aplikasyon sa aming Coordinator ng Magulang, si Jeremy Feliciano na may:

   • Isang state ID, sertipiko ng kapanganakan, o pasaporte

   • Ang tala ng isang doktor, na nagsasaad na magkasya silang gumana

   • Isang kopya ng parent / guardian ID na may address upang ang mga papel ay maaaring maipadala sa bahay

 • Ang mga nagtatrabaho papel ay pinoproseso at nai-koreo sa bahay ng mag-aaral sa loob ng isang linggo ng pagtanggap ng aplikasyon at lahat ng kinakailangang mga karagdagang dokumento. 

bottom of page